ZÁVER

Mladý  človek v  období prechodu  z detstva  do obdobia dospelosti  sa musí  vysporiadať s  množstvom otázok, ktoré pred neho tento vek stavia a ktoré si doteraz nekladol. Jeho doterajšie  poznanie  je  vystavené kritickému hodnoteniu a porovnávaniu so skúsenosťami a názormi ľudí, s ktorými žije a pracuje a ktoré môžu vychádzať z odlišných svetonázorových systémov. Toto kritické hodnotenie sa dotýka aj náboženských právd, ktoré mu boli doteraz predkladané a ktoré musí novým spôsobom prijať a pochopiť.

Veľkú závažnosť  získavajú otázky zmyslu telesnej existencie a vôbec zmyslu existencie celého sveta.

Pravdy  Božieho  zjavenia,   ktoré  sa  dotýkajú  danej oblasti  poznania,  zapísané  v  Písme  sv.,  sú  uložené  v historicko-prírodnom   obale,  ktorý   je  vkladom  ľudského autora. Preto je potrebné preniknúť  do jeho vnútra, aby sme odtiaľ čerpali  svetlo a múdrosť. To je podstata biblických textov – ukázať spásonosné  posolstvo, poukázať na Boží plán spásy,  na lásku  Boha, ktorá sa chce  rozdávať a  ktorá  sa rozdáva vo veľkolepom diele stvorenia.

Cieľom práce bolo ukázať, že aj keď Písmo (predovšetkým správa o stvorení) bolo  napísané niekoľko  tisíc rokov pred nami, predsa jeho slová , ktoré ako pečať doby vzniku nesú aj spôsob  myslenia  vtedajších  ľudí,  svojim  „preložením“ do jazyka  modernej vedy  veľmi  dobre  korešpondujú  s jej výsledkami a závermi.

Práca sa snažila ponúknuť  návod, akým spôsobom osloviť mladých ľudí a  ako im pomôcť orientovať sa pri hľadaní pravdy.

Téma  práce  má  veľmi široký obsah, a  preto  jej spracovanie prinieslo isté ťažkosti ako ju vtesnať do časovo ohraničeného  priestoru jednej  katechetickej hodiny.  Preto bol  zvolený spôsob  “pretlmočenia” obsahu  jednotlivých dní stvorenia  do  jazyka   modernej  doby.  Rozjímania,  krátke myšlienky  pripojené ku  jednotlivým dňom,  chcú ukázať, aby sme nehľadeli na Písmo len  ako na nejakú vedeckú knihu, ale ako  na verše, v ktorých  je ukryté slovo všemohúceho Boha, ktoré má čo  povedať každému  jednému z nás. Preto by bolo vhodné, aby katechéta spolu s katechizovanými dokázali sa aj pomocou správy o stvorení otvoriť pre toto slovo.

Metodický  list  je  rozdelený na niekoľko tematických okruhov.  V  prvom  sa  venuje pozornosť  biblickému  opisu stvorenia. V  ďalšom sa práca sústreďuje  na teórie týkajúce sa vzniku slnečnej sústavy,  na ktoré nadväzuje informácia o troch hypotézach o vzniku vesmíru. “Stvorenie a evolúcia” je názov ďalšej časti. Ukazuje,  akou múdrosťou Boh tvoril svet a že spôsob – vloženie  životného princípu do živých bytostí so  stanovením začiatočných  vstupných  podmienok   –  bol najracionálnejší a najelegantnejší,  hodný všemohúceho Boha. Kapitola   venovaná  mimozemským   civilizáciám chce  len informovať, že  ich existencia je  málo pravdepodobná  a  že, trochu nadnesene povedané, nekonečný vesmír je tu kvôli nám. V praktickej časti  metodický list dáva doplňujúce rady ako čo najlepšie katechézku využiť na   vyučovacej  hodine, prihliadnuc na schopnosti žiakov a aj samotného katechétu.

Verím, že práca bude dobrou pomôckou pre tých, ktorí by sa  chceli s  touto problematikou  bližšie oboznámiť, že im ponúkne základné  potrebné  informácie  a pomôže hľadajúcim nájsť pravdu, ktorú hľadajú a  tým, ktorí ju našli vydávať o nej svedectvo.

Zoznam použitej literatÚry

Dejiny spásy, pripravili slovenskí saleziáni v Ríme, SSV, Trnava 1991

HAJDUK, A. a kol.: Encyklopédia astronómie, Obzor, Bratislava 1987

KREMPASKÝ, J.:  „A videl Boh,  že je to dobré…“, in Bratislavské listy 4 (1991), 15-16

KREMPASKÝ, J.: Starý a Nový  zákon v zrkadle fyziky, in Viera, veda, spoločnosť, Alfa, Bratislava 1992, 14-34

KROVINA,M.: Všeobecný  úvod do  Písma svätého, SSV, Trnava 1985

NOVÁKOVÁ, C.: Katechetika, Arcibiskupství pražské, Praha 1991

Sväté Písmo (Starý zákon I.), SSV, Trnava 1992

VANÝSEK, V.: Základy astronomie a astrofyziky, Academia, Praha 1980

Vesmír, zem, človek I., Mladé letá , Bratislava 1961


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: