MODLITBY

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojím vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas, Mária

Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas Mária
Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas Mária
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas Mária
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlíme sa:
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Maria, aleluja.
V: Lebo Pán skutočne vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa: Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet, prosíme ťa,  daj, aby sme na príhovor jeho rodičky Panny Márie* dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Verím v Boha – vyznanie viery

Verím v Boha, otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme i v Ježiša Krista jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa aby si sa im klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Spomni si aby si deň sviatočný svätil.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
 10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho ani ničoho čo jeho je.

Pätoro cirkevných prikázaní

 1. Svätiť prikázané sviatky.
 2. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
 3. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.
 4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť Oltárnu.
 5. Podporovať Cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn
 3. Duch Svätý.
 4. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 5. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
 6. Duša človeka je nesmrteľná.
 7. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Sedem sviatostí

 1. Krst.
 2. Birmovanie.
 3. Sviatosť Oltárna.
 4. Sviatosť pokánia.
 5. Kňazstvo.
 6. Manželstvo.
 7. Pomazanie chorých.

Sedem hlavných hriechov

 1. Pýcha.
 2. Lakomstvo.
 3. Smilstvo.
 4. Obžerstvo.
 5. Závisť.
 6. Hnev.
 7. Lenivosť.

Sedem darov Ducha Svätého

 1. Dar Múdrosti
 2. Dar Rozumu
 3. Dar Rady
 4. Dar Sily
 5. Dar Poznania
 6. Dar Nábožnosti
 7. Dar Bázne voči Bohu.

Deväť cudzích hriechov

1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných.

Skutky telesného milosrdenstva

1.Hladných kŕmiť
2.Smädných napájať
3.Nahých odievať
4.Pocestných prijímať do domu
5.Väzňov vykupovať
6.Chorých navštevovať
7.Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva

1.Hriešnikov napomínať
2.Nevedomých vyučovať
3.Pochybujúcim dobre radiť
4.Zarmútených tešiť
5.Krivdu trpezlivo znášať
6.Ubližujúcim odpúšťať
7.Za živých i mŕtvych sa modliťPridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: