Cesta Európy

KRIZOVA CESTA EURÓPY

Pane Ježišu, prichádzame k Tebe a chceme Ťa sprevádzať na Tvojej krížovej ceste. Kráčaš ňou s nami, našimi dejinami, v ktorých sú vpísané kríže miliónov ľudí. Sú písané našimi životmi a osudmi. Chceme ich zložiť dnes k Tvojim nohám, chceme prosiť o Tvoje milosrdenstvo, ale i ďakovať za všetky obety, vďaka ktorým nám Tvoje dielo spásy otvára cestu k večnosti.

Pane Ježišu, chceme dnes s Tebou ísť po krížovej ceste kúskom sveta, ktorý je naším domovom, ktorý je kolískou novovekej civilizácie, kúskom sveta ktorý sa honosí vznešeným menom – Európa.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Pred 2000 rokmi odsúdený na smrť predstaviteľmi židovského národa, dnes – odsúdený na smrť predstaviteľmi európskeho parlamentu. Boh, Ježiš, už nemá miesto v Európe, nenájdeme o ňom zmienku v jej ústave. Zabudli sme, kde je prameň, základ nášho života?

Pane Ježišu, pomôž nám žiť tak, aby sme svojím životom podľa Tvojho evanjelia, vydávali svedectvo o tom, že Ty si živý Boh, Emanuel – Boh s nami.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Včera, dnes, i zajtra …. vždy tu bude kríž, ktorý na seba musíme zobrať. Zmysel má však len kríž, ktorý je nielen zobratý, ale i prijatý. Prijatý s vierou, s láskou, v duchu Ježišovej výkupnej obety.

Pane Ježišu, chceme Ťa nasledovať po ceste kríža, aj keď bude dlhá a namáhavá. Pomôž nám kríž nielen niesť, ale ho aj prijať, ako si ho prijal Ty – ako obetu za nás, za našich blízkych, za celý svet.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

3. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Sarajevo, atentát na cisára, pomsta, nespravodlivosť, vojna… Prvý veľký pád Európy – 1.svetová vojna. Utrpenie miliónov ľudí, zničené mestá, dediny, ale predovšetkým ľudské osudy. Aj preto Ježiš klesol na krížovej ceste…

Pane Ježišu, do tejto ťažkej doby si vniesol svetlo prostredníctvom Panny Márie vo Fatime, keď si nám skrze ňu zanechal odkaz: „Ak urobíte, čo Vám hovorím, zachránia sa mnohé duše a bude mier.“ Pomôž nám teda konať a žiť podľa Tvojho slova. A potom zavládne spravodlivosť, potom bude mier.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

4.  Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Každému človeku dobre padne, ak vie, že je niekto, kto ho nesmierne miluje, kto mu poutiera slzy, kto ho povzbudí. Takým človekom je často matka. Lurdy, Fatima, Levoča … i každodenná modlitba – to sú ustavičné stretnutia s nebeskou Matkou na krížovej ceste.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Matku Máriu. Z kríža si nás zveril jej ochrane. Stala sa tak našou  pomocníčkou, útechou i oporou.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

5.  Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

V ťažkej chvíli sa na krížovej ceste vedľa Ježiša objavuje človek, ktorý pomáha… Dnešná Európa ešte tiež celkom nezabudla na to, čo je to pomoc. V ťažkých chvíľach útlaku a neslobody nám pomáhali kresťania západnej Európy niesť náš kríž. Koľko ich kníh, tajne dovážaných k nám, pomáhalo hasiť smäd po Božom slove. Koľko našich emigrantov prijali medzi seba, koľkým zachránili život. Ani dnes by bez ich pomoci nestáli mnohé naše chrámy…

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za všetkých Šimonov, ktorí stáli a stoja pri nás. Odplať im večnou odmenou ich pomoc a obety. A nám pomôž, aby sme dokázali pomôcť každému, kto našu pomoc bude potrebovať.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

6. Veronika podáva Pánovi Ježišovi šatku

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Malá pomoc, zostal však po nej odtlačok Ježišovej tváre… Nedá sa zachrániť všetkých, nedá sa úplne odstrániť hlad, chudoba a trápenie. Dá sa však urobiť aspoň to málo, čo urobila Veronika – podať šatku, pohár, chlieb, ruku, úsmev… A potom zostáva medzi nami, v nás, Ježišova tvár…

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za ľudí, ktorí sa objavili v našom živote a podali nám šatku, poutierali slzy, povedali: Milujem Ťa…

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

„Keď však urážanie Boha neprestane, potom za pontifikátu pápeža Pia XI. začne druhá a strašnejšia vojna.“ Slová Panny Márie vo Fatime vyznievali veľmi vážne. Urážanie Boha však neprestalo… Prišiel druhý pád. Ešte horší a strašnejší… Ježišov druhý pád musel byť iste bolestnejší…

Pane Ježišu, odpusť nám hriechy, ktoré urážajú Tvoju dobrotu a milosrdnú lásku k nám. Chceme úprimne ľutovať zlo, ktoré sme vykonali. Pomôž nám zachovávať Tvoje prikázania a milovať Teba a blížnych okolo nás.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

8.  Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Alkohol, drogy, nemravný život, choroby… Koľko sĺz matiek sa za tým všetkým ukrýva…. Žena aj vďaka tým slzám je silná. Aj vďaka nim dokáže meniť svet. Matka, ktorá sa modlí za svoje deti je ich ďalším anjelom strážnym…

Pane Ježišu, daj všetkým matkám a otcom múdrosť pri výchove deti. Nech im svojim životom dávajú príklad lásky, spravodlivosti a obety, aby si zachovali život nielen pre tento svet, ale aj pre večnosť.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Fatimské posolstvo Panny Márie pokračuje slovami: „Aby sa zabránilo vojne, hladu, prenasledovaniu Cirkvi a pápeža, prídem ja, aby som dosiahla zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a zmierne sv.prijímanie v prvú sobotu mesiaca. Ak poslúchnete moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, tak Rusko zaplaví svojou mylnou náukou celý svet.“… Želanie Panny Márie zostalo bez odozvy… A tak nastúpila diktatúra proletariátu… Rušenie reholí, ničenie chrámov i ľudských osudov, obmedzovanie náboženskej slobody a slobody prejavu, väznenie nevinných… Aj preto Ježiš klesol tretíkrát pod krížom na zem…

Pane Ježišu, daj nám múdrosť, aby sme pochopili Tvoje slová a pomôž nám konať pravé pokánie. Pokánie, ktoré je zmenou života k lepšiemu.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

10.  Pánovi  Ježišovi zvliekajú šaty

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Ďalšia módna sezóna, ďalšie módne trendy, televízia, filmy, časopisy… Zo všetkých strán na nás dolieha kult tela… Ale ono je Božím dielom. Je chrámom Ducha Svätého. Boh prebýva v každom z nás.

Pane Ježišu, nech náš životný štýl, spôsob obliekania, správania, reči i výber časopisov, či televíznych programov je vyjadrením tajomstva Tvojho chrámu v nás.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

11. Pána  Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Ruky, ktoré sa dotýkali ľudských trápení a osudov sú pribité, nemôžu viac pomáhať. Ježiš kade chodil, robil dobro, a predsa toľkí ho žiadali zabiť… Aj mnohí naši hrdinovia viery obetovali svoj život v službe blížnym. A predsa prekážali mocným tohto sveta… Prekážali, lebo boli svedkami pravdy…

Pane Ježišu, Ty si povedal o sebe, že si „Cesta, Pravda a Život“. Pomôž nám preto kráčať cestou života tak, aby sme boli odvážni a verní pravde, aby sa nám na konci našej pozemskej púte život neskončil, ale zmenil na život večný.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

12.  Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Drevo kríža… Až tu doviedla Boha ľudská sloboda… Sloboda bez pokory, zodpovednosti, lásky, obety… Aj dnes takáto sloboda stavia kríže po celej Európe, i svete. Krížom – miestom, kde sa zomiera následkom bezbrehej slobody sa stávajú naše cesty, nemocničné lôžka, ale aj loná matiek… Európa vymiera… vymiera telom, ale vymiera i dušou… Interrupcie, eutanázie, registrované partnerstvá sú toho dôkazom.

Pane Ježišu, Ty si darca života. Urob nás odvážnymi ochrancami života. Daj nám silu a lásku pomáhať tým, ktorí už nedokážu niesť svoj kríž. Daj nám nádej a múdrosť nachádzať zmysel utrpenia v našom živote. A buď nám milosrdný, ak sme sa svojimi skutkami stali prekážkou zrodu nového života.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Život Svätého Otca Jána Pavla II. je jasným svedectvom pravdivosti slov Panny Márie vo Fatime v roku 1917: „Dobrých ľudí budú mučiť a Svätý Otec bude musieť veľa vytrpieť…“

Atentát, choroby, násilie, útlak a nespravodlivosť vo svete – to všetko bolo krížom v jeho živote. Zostane nám však natrvalo v mysliach jeho obraz, ako sa často opieral o Kristov kríž… Ten bol pre neho stálou oporou.

Mnohí chceli, aby odstúpil, že je starý a chorý. On nám však dal príklad, že z kríža sa nezostupuje…

Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme Ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme Ti za nežnosť Tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. S dôverou v Tvoje nekonečné milosrdenstvo a na materinský príhovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, Dobrého Pastiera.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

14. Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Pochovávanie… veľmi smutná súčasť ľudského života. Ale v roku 2005 sme videli, že aj tu môže Boh konať veľké veci… Milióny ľudí v zaplnenom Ríme a ďalšie milióny pri televíznych obrazovkách prežívali posledné hodiny pozemskej púte Jána Pavla II. a odprevádzali ho do domu nebeského Otca. Ako už mnohokrát v dejinách, aj tu, ukázal Duch Svätý svoju moc a silu, ktorá vyžaruje z jeho služobníkov tak mocne, že mnohí ďalší túžia po jej dotyku a stretnutí s Bohom.

Pohreb, ale zároveň víťazstvo Ducha – lebo Európa a svet sa znovu spojili, lebo ľudia znovu našli cestu k sebe, lebo sa tu stretli na stoličke vedľa seba znepriatelení štátnici, lebo… lebo Boh bol oslávený vo svojom služobníkovi…

Pane, vo svojej nevýslovnej dobrote si stále povolávaš nových apoštolov, aby svetu sprítomňovali tvoju lásku. Chválime ťa, že si nám dal Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý nám často zdôrazňoval, že sme nádejou sveta. Nech nás jeho príklad povzbudzuje do napĺňania jeho výziev nebáť sa byť svätými nového tisícročia a vytrvalo budovať civilizáciu lásky. Bože, prameň všetkej svätosti, prosíme ťa, učiň, aby Cirkev mohla Jána Pavla II. pripočítať medzi svojich svätých. Amen.

Z: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, kráčali sme s Tebou krížovou cestou Európy. Videli sme jej bolesť i veľkosť, jej pády, ale i nádeje.  Sú v nich vpísané dejiny ľudských osudov, krížov, viery i veľkej obety.

Ukázal si nám, že na konci krížovej cesty s Tebou nie je smrť, lež nový začiatok. A Tvoji svätí sú toho jasným dôkazom…

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš… Zdravas…Sláva Otcu…

Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv.Otca pápeža Benedikta, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen


One response to “Cesta Európy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: