Ženy v SZ

Cieľom práce je ukázať možnosti, ktoré ponúkajú prostriedky IKT vo vyučovacom procese i pri práci v rôznych záujmových krúžkoch. Spracovaná téma vychádza z vlastných metodických skúseností z využívania IKT pri vyučovaní náboženstva na základnej škole. Predložené námety môžu byť inšpiráciou pre ostatných kolegov pedagógov.

Aj keď využitie prostriedkov IKT bude interpretované pri spracovaní témy Ženy v Starom zákone, dá sa analogicky realizovať s väčšími, či menšími úpravami na hodinách náboženstva prakticky vo všetkých ročníkoch a pri rôznych témach a tiež v rámci iných vyučovacích predmetov, napr.dejepis, občianska náuka, literatúra a pod.

Výber témy bol inšpirovaný teleprojektom Biblické postavy (http://www.infovek.sk/projekty/index.php).

Ďalšou pohnútkou k jej spracovaniu je obsah učebných osnov náboženstva pre 5.ročník, v ktorých sa preberajú udalosti Starého zákona. Ich hrdinami sú predovšetkým muži. Zoznam žien je len nepatrný, a pritom osobnosť mnohých z nich je tiež príkladom odvahy, viery, nádeje a lásky. Zaslúžia si preto našu pozornosť. Jedna sa teda o rozširujúce učivo.

Téma bola spracovávaná v rámci záujmového krúžku v školskom stredisku záujmovej činnosti, v ktorom pracovali žiaci z rôznych ročníkov.

Zámerom práce bolo priblížiť možnosti, ktoré ponúkajú IKT pre vyučovací proces. Ich využitie závisí od materiálneho zabezpečenia konkrétnej školy a od tvorivosti a fantázie pedagóga.

Predložené návrhy na prácu s nástrojmi IKT chcú byť inšpiráciou pre ďalších pedagógov. Aj keď téma bola spracovávaná pri realizácii záujmovej činnosti v školskom stredisku, teda mimo hlavného vyučovania, dajú sa tieto návrhy s náležitými úpravami využiť aj pri práci na riadnej vyučovacej hodine. Vyžaduje si to dôkladnú prípravu učiteľa, časové i materiálne zabezpečenie, správnu motiváciu žiakov a koordináciu ich práce. Investovať do tejto oblasti svoje úsilie, kreativitu, čas i seba sa oplatí. Naše vyučovanie naberie nový rozmer, vytvorí predpoklady na iniciáciu ďalších zložiek osobnosti žiakov (nielen na intelektuálnej úrovni), podporí ich tvorivosť, vzbudí záujem o predmet, prinesie nové poznanie, osvojenie vedomostí a ich prezentáciu.

Pedagóg je ten, ktorý sprevádza dieťa cestou poznania. Jeho úlohou nie je  len naučiť, ale musí tiež formovať a vytvárať podmienky na všestranný rozvoj dieťaťa.


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: