0. Nástroje IKT

Nástroje IKT nám poskytujú bohatý priestor z hľadiska didaktického

  •  na motiváciu, ak  ich zaradíme na začiatok vyučovania,
  • na osvojenie učiva v spojení s výkladom,
  • na uvoľnenie žiakov po väčšej pracovnej záťaži,
  • na upevnenie učiva preberanej témy v závere vyučovania,
  • na kontrolu osvojeného učiva.

Nástroje IKT, ktoré sme ukázali sa dajú veľmi dobre využiť pri výskumnej metóde. V úvode hodiny nastolíme problémovú úlohu. Žiaci prostredníctvom internetu a dostupných informácií získavajú nové vedomostí, prípadne novým spôsobom svoje vedomosti aplikujú. Úlohu riešia samostatne alebo v skupine. V priebehu práce ich môžeme usmerňovať. Výsledok svojej práce potom prezentujú pred kolektívom triedy napr.vo forme prezentácie v PowerPointe.

Veľké uplatnenie majú nástroje IKT pri metóde demonštrovania a pozorovania, pretože z hľadiska didaktiky sa vyžaduje názorné vyučovanie, aby objekt alebo jav, ktorý žiaci študujú, vnímali čím viacerými zmyslami. Žiakom môžeme predstaviť prostredníctvom počítačov alebo dataprojektora nami pripravené objekty, napr. obrazy, fotografie, ktoré popisujú, vysvetľujú javy, procesy, s ktorými sa majú oboznámiť a žiaci ich pozorujú. Demonštrovanie potom spájame s našim výkladom, aby žiaci porozumeli princípu, podstate pozorovaného objektu alebo javu.

Pri spracovaní témy Ženy v Starom zákone sme v najväčšej miere využívali  inscenačnú metódu. Všetci žiaci zinscenovali určitú stať, príbeh z Biblie ako statický obraz. Dosiahlo sa tým oveľa väčšie vnímanie Svätého písma, ako je len pri samotnom  jeho čítaní. Okrem intelektuálnej zložky svojej osobnosti žiaci zapojili do práce aj svoju emocionálnu stránku.

Motiváciou pre prácu žiakov na hodine je častokrát už aj samotné využívanie nástrojov IKT, návšteva učebne informatiky a práca s IKT, ktoré narúšajú zabehaný stereotyp vyučovacej hodiny: tabuľa-zošit. Obraz, prezentácia býva vhodným úvodom do vyučovacej hodiny, ale môžu plniť aj úlohu kontroly osvojeného učiva. Pri nej nám môžu pomôcť aj rôzne edukačné CD, na ktorých sú aj úlohy na opakovanie učiva, prípadne si môžeme žiakov otestovať na internetových stránkach s edukačným zameraním, napr. www.skolahrou.sk a pod. Dobrou a zábavnou pomôckou pri opakovaní môžu byť testy vytvorené v PowerPointe (tieto si môžu navzájom pripravovať aj žiaci).

Po namáhavých vyučovacích hodinách môže byť práca s prostriedkami IKT dobrou možnosťou na uvoľnenie žiakov. Práca s digitálnym fotoaparátom, či mobilom, tvorba a úprava obrázkov, prezentácií dávajú priestor pre uplatnenie emocionálnej zložky osobnosti žiakov pred intelektuálnou.


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: