2.1.Úvod do Biblie

Kľúčové pojmy pri tejto téme sú Sväté písmo, Biblia, historické, prorocké, múdroslovné knihy.

Ciele vyučovacej hodiny:

Kognitívny: Definovať pojem Sväté písmo, Biblia.

Vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a Nového zákona.

Psychomotorický: Zoradiť knihy Svätého písma medzi historické, prorocké a múdroslovné.

V hlavnej časti hodiny som žiakom predstavil knihu, ktorá by nemala chýbať v dome každého kresťana. Všetky deti Bibliu poznali a  väčšina z nich aj potvrdila, že ju doma majú. Ukázal som im, že okrem knižnej formy, má v súčasnosti aj elektronickú podobu, voľne dostupnú prostredníctvom internetu pre všetkých ľudí a každý si ju môže čítať a pracovať s ňou, napr. na stránke www.svatepismo.sk alebo www.biblia.sk. Na poslednej z týchto webových stránok sa dá dokonca stiahnuť do počítača pre vlastné použitie.

Na oboznámenie žiakov s rozdelením kníh Biblie na historické, prorocké a múdroslovné som si pripravil  obrázok v grafickom editore LogoMotion, ktorý má možnosť každá škola bezplatne získať prostredníctvom celoštátnej distribučnej agentúry AD REM. Táto centrálne zabezpečuje učebnice pre všetky školy. Učebnica s názvom Tvorivá informatika 1.zošit o obrázkoch obsahuje CD so žiackou licenciou programu. Využiť sa dá aj Skicár, ktorý je súčasťou Príslušenstva systému Windows, teda nachádza sa prakticky v každom počítači.

Obrázok som si pripravil ako knižnicu, aby som žiakom názorne zdôraznil fakt, že Biblia nie je len jedna kniha (aj keď je v jednej väzbe), ale že je to zbierka kníh.

Potom som svoj výklad postupne dopĺňal  ďalšími (upravenými) obrázkami o knihy historické…

knihy prorocké …

a knihy múdroslovné…

Kto je autorom Biblie – inšpirácia sa dá veľmi dobre demonštrovať obrazom, ktorý si žiaci, piataci, veľmi ľahko zapamätajú a umožní im to aj lepšie pochopiť pôsobenie Boha na svätopiscov. Obraz evanjelistu, ktorému Duch Svätý vnuká myšlienky na písanie, som si vyhľadal na internete…

V závere hodiny majú potom žiaci pracovať s pracovným listom. Nakoľko v čase písania práce pracovné listy neboli ešte do škôl distribuované,  z metodickej príručky pre 5.ročník ZŠ som si pracovný list nakopíroval do PC, upravil v programe LogoMotion, aby žiaci s ním mohli ľahšie pracovať

a prostredníctvom dataprojektora premietol žiakom, pričom oni do pôvodného obrázka  v dvojiciach pri PC v programe Logomotion farebne odlišovali jednotlivé druhy biblických kníh.

Na fixáciu učiva som si pripravil krátky film s názvom Biblia v programe Windows Movie Maker a umiestnil ho na webe, kde si ho žiaci môžu prehrať, resp. stiahnuť do vlastných PC.

Program Windows Movie Maker je bežnou súčasťou počítača s operačným systémom Windows XP (Štart  Príslušenstvo). Práca s týmto programom je nenáročná, výroba jednoduchého filmu sa dá zvládnuť za krátky čas a konečný výsledok istotne stojí za vynaloženú námahu.

Na začiatok si naimportujeme potrebné obrázky a hudbu, potom ich myšou povkladáme na časovú os, pridáme medzi obrázky efekty ich striedania, opíšeme titulky a film je hotový. Výrobu takéhoto filmu zvládnu aj piataci po krátkej inštruktáži a sami si ich môžu v rámci domácej prípravy vytvoriť.


4 responses to “2.1.Úvod do Biblie

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: