IKT a NV I.

IKT ako pomocník učiteľa náboženstva?

Nový proces vzdelávania prináša do našich škôl výrazné zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese. Tieto zmeny sa stávajú výzvou pre prácu učiteľa na zabezpečenie motivujúceho učebného prostredia, na rozvíjanie spolupráce v triednom kolektíve, na podporu osobného potenciálu žiakov i na reflektovanie otázok súčasného človeka. Rozvíjaním kľúčových kompetencií si žiaci osvojujú základy všeobecného vzdelania, nadobúdajú primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí  a spolupráce a budujú si zodpovedný vzťah k sebe i k druhým ľuďom.

Vyššie uvedené skutočnosti sa dotýkajú všetkých vzdelávacích oblastí a predmetov, náboženstvo (resp. náboženskú výchovu) nevynímajúc. S novým systémom vzdelávania sa v rámci tohto predmetu zmenila štruktúra učebných osnov. Kombinácia cyklickej a lineárnej štruktúry, oproti doterajšej, umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. Dôraz sa kladie na žiaka a rozvoj jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti.

Fascinujúci svet IKT je mladým ľuďom veľmi blízky – žijú internetom, hudbou, videom, mobilnou zábavou a komunikáciou… Prečo nevyužiť možnosti, ktoré tento svet ponúka aj v našej učiteľskej praxi? Prečo nevtiahnuť žiakov do nášho sveta a do napĺňania cieľov nášho výchovno-vzdelávacieho procesu ich prostriedkami? Ako? Niečo som sa pokúšal načrtnúť v tejto mojej práci

Predkladaná práca chce ponúknuť niekoľko námetov na to, ako sa môže učiteľ s nastolenými úlohami vysporiadať a ako môžu byť, aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, nástroje IKT veľmi dobrým pomocníkom učiteľa náboženstva. Predkladané námety vychádzajú z mojej vlastnej praxe a verím, že budú prínosom aj pre iných.

Možnosti využitia IKT na hodinách náboženstva budú demonštrované na úvodných témach z 5.ročníka, nakoľko v školskom roku 2008/2009 sa práve v tomto ročníku (a tiež v 1.ročníku) prvýkrát vyučuje podľa nových učebných osnov katolíckeho náboženstva pre základné školy.

1. IKT ako prostriedok komunikácie medzi učiteľom a žiakom

Ako všetko nové, aj reforma vzdelávania prináša so sebou niektoré problémy a ťažkosti. Jednou z problematických oblastí je absencia učebníc, zodpovedajúcich novým učebným osnovám. Pri riešení tohto problému mi významným spôsobom pomáha prostredie internetu. Ako? Existujúce portály umožňujú umiestniť na nich súbory s učebnými textami, prípadne úlohami a zdieľať ich so žiakmi. Na ukážku ponúkam e-larningový portál Škola budúcnosti a miesto na webe Windows Live Spaces.

2. IKT vo vyučovaní náboženstva

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia školy. Využitie prostriedkov IKT je potom podriadené tejto voľbe. Prostriedky IKT sa dajú využiť vo všetkých fázach výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež pri domácej príprave žiakov na vyučovanie.

Niekoľko návrhov na zaradenie IKT do vyučovania by som chcel ponúknuť pri témach z 5.ročníka. Témy sú venované knihe kníh – Biblii (Svätému písmu).


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: