Category Archives: VTIPY

Záhoracké vtipy


,,Miláčku, možem ít na ryby?“
,,No ňigdo ťa tu za parohy nedrží!“

Tetka Aneša ríkajú strýcovi Janovi:
,,Ó, Jane, pocichy sem si prdua, co mám robit?“
,,Vymeňit baterky na svojem načúvacím prístroji!“

Kartárka vješčí Štelovi budúcnost:
,,Vidzím krásnú vilu, bazén, luxusňí auto, krásnú muadú ženu… a fčil vidzím aj vás!“
,,Ano? A co robím?“
,,Kukáte na to šecko dzírú v puoce.“

Deža dojde k dochtorovi:
,,Pane dochtor, tmavnú mi nohy!“
,,A umývate si ich?“
,,A to pomáhá?“

,,Víš jaký je rozdzíl medzi inteligentňím a sprostým mužem?“
,,No, povjedz.“
,,Žádný, obá dvá si myslá, že vjedzá šecko.“

,,Nemám ňic proci temu, abys išeu na pivo, ale o osmi budz doma!“
,,Tak dobre, do osmi budem doma a potom pujdem.“

,,Proč muži v manželstvje umírajú skúr jak ženy?“
,,Proto, že scú!“

Mara sa pýtá svojého Jana:
,,Jane, keby sem spadua do Dunaja, skočiu bys pro mja?“
,,A ked povím ano, spadneš?“

,,Víš, jaký je rozdzíl medzi ženú a teroristem?“
,,No…“
,,Z teroristem sa dá vyjednávat.“

Stretnú sa dvje klebetňice:
,,Co máš nového?“
,,Já ňic. A co máš nové ty?“
,,Aňi já ňic! Pane bože co fčil budeme robit?“

,,Strýcu Jane, mjeli by ste prestat pit!“
,,Ked já sem už starý!“
,,Prestat pit neňi ňikedy neskoro.“
,,Tak potom to mám ešče čas!“

Emila sa spovidá ze svojich hríchú:
,,Mývám hríšné myšlenky. Myslím si, že sem krásná, zvodná.“
,,Tak to neňi hrích, to je omyl!“ opraví ju farár .

,,Tak co, jak sas mjeua na tej dovolence?“, pýtá sa kamarádka Elenky.
,,Ale, aňi sa  nepýtaj!“
,,Co?“
,,Ale, pribaliua sem si úplňe zbytečné vjeci – starého a dzeci!“

Fera ríká dcéry:
,,Aňičko, nevydávaj sa za teho Jožku! Je to sirota, neprekypuje múdroscú a ešče je aj krivý!“
,,Ach, šak já nepotrebujem Delona.“
,,No, tuším si nerozumíme. Já scem, aby sas nad ňím zlutovaua! Osud ho už aj tak dost potrestau, chuďáka!“

,,To je otrasné! Najvječí idioci majú najpjekňejší ženy!“, ríká Fera svoj žeňe na tanečňí zábavje.
,,Ó to sa mi sceš zašmajchlovat?“, skočí mu okouo kruku jeho Rúženka.

Letaduo je ťesňe pred pádem. Motore nefungujú. Neščascí je neodvratné. Marka v panice vyskočí ze sedadua a zakričí: ,,Ked mám umrít, tak sa scem pri tem cíťit jak skutečná žena!“ Strháva ze sebja šaty a pokračuje: ,,Je tu ňejaký muž, kerý mi to dá pocíťit?“
Muž v radze pred ňú ze sebja strhne košelu a zakričí: ,,Vyžehlite mi ju!“

,,Anko, možem sa dzívat na televízor?“
,,Možeš, Jane, ale nezapínaj ho!“

Jan si zavzdychá:
,,Nemjeu sem ščascá aňi z jednú z mojich žen: prvňí ma opusciua a druhá né…“

Ríká Štela kamarádovi:
,,Tot minule idem ze šenku a jeden ožraua mi stúpeu na ruku!“

Pred porodňicú zahvízdajú brzdy. Z auta vybjehne k zadným dverám udychčaný muž, otevre ich, zhrozený kukne doňútra a zúfauo vykríkne:
,,Proboha! A Marku sem zapomjeu doma!“

,,Drahý, proč sa mja už jak kedysik nepýtáš, jak sa mám?“
,,Drahá, jak sa máš?“
,,Ach, aňi sa nepýtaj!“

Žena má v hádce dycky posledňí suovo. Každé další suovo muža je začátkem novej hádky.  Ale existuje výňimka – ked muž poví: ,,Kup si to.“

Imra leží na  smrtelnej posteli, zrázu zacící z kuchyňe vúňu čerstvých pagáčku. Z posledňích siu sa dopuazí do kuchyňe. Jak sa tak načahuje po pagáčku na peci, zbadá to jeho Irenka,, friško priskočí a z krikem ho buchne po ruce:
,,Necháš to, to je na kar!“

Muž leží ma smrtelnej posteli. Žena vejde do izby a po chvíli mu začne vyčítat:
,,Jožo, to si ceuí ty! Enem si tu tak ležíš, kukáš na mja, možná naposledy a aňi ťa nenapadne mja pochválit, že mám nový širák!“

,,Súsede, co bys kúpiu, keby ste vyhráli milión?“
,,Já aňi nevím, mja žena na nákupy posíuá dycky s papírkem.“

Rozdzíl medzi mužským a ženským kamarádstvem
Ked dojde žena nad ránem dom a poví mužovi, že byua u kamarádky, muž obvouá deset jejich najlepších kamarádek a ziscí,  že žádná o tem ňic neví.
Ked sa to isté stane jejímu mužovi, jeho žena obvouá deset najepších kamarádú a ziscí,  že u osmich prespau a dvá í odprisahajú, že u ňich ešče furt je.

Pomoc pri vysávaňí:
,,Fero, možeš zdvihnút ty nohy!“
,,Ešče aj pri vysávaňí ťi mosím pomáhat!“

Čau, Fero. Kam ideš?
– Do šenku.
– Ej, ty ale víš čovjeka premúvit!

Colňík sa pýta turistu:
,,Ňejaké cigaretle, alkohol, drogy?“
,,Né, dzekujem, mám svoje.“

Dvá opilci stojá na ulici, kukajú na oblohu a hádajú sa, kolko tam je mjesícú. Jeden ríká, že dva, druhý, že tri. Ide okouo trecí a oňi sa ho pýtajú, co si o tem myslí on. On sa zadzívá a po chvílce sa opýtá:
,,A v kerem radze?“

Vyprávjajú sa Štefka z Markú:
,,Múj starý furt pije a já už nevím, jak ho to odnaučiť.“
,,Sprav to jak já. Nalej do vany vína, hodz tam zkapaného kocúra a ked sa vrácí dom, tak ho pošli okúpat sa.“
Štefka daua na radu svojej kamarádky. Ked sa její Imra vráciu z roboty, posuaua ho okúpat sa. Čeká 10 minut, pú hodziny, hodzinu, dvje.  Už to nevydrží, vlecí do kúpelky a vidzí Imru vyvaleného v prázdnej vaňi jak  žmýka kocúra a mrmle si:
– Hik, kocúrku ešče kvapečku!

Súdzá dvoch zloďejú, co vykradli obchod z líhovinama.
,,Co ste spravili z takým množstvem alkoholu?“  pýta sa sudca jedného.
,,Prodali sme ho.“
,,A co ste spravili z peňezama?“
,, Propili sme ich.“

,,Odkedy sem sa vydaua, Joža mja zanedbáva…“
,,Tak sa s ňím rozved!“
,,Co ťi šibe, šak sem vydatá za Feru!“

Ferovi pri dverách zazvoňí súsed:
,,Je u tebja moja žena?“
,, Aaa, ano ,“ on bojazlivo.
,,Uf! To sem rád! Už sem si mysleu, že zas míňa peniaze po obchodoch!

Ona: ,,Ahoj.“
On: ,,Konečňe. Už sem sa nemoheu dočkat.“
Ona: ,,Já odchádzam.“
On: ,,To snad né!?“
Ona: ,,Mysleus na mja?“
On: ,,Ano, každú chvílku.“
Ona: ,,Byus mi nevjerný?“
On: ,,Buázňíš?“
Ona: ,,Tak u tebja ostávam…“

Otec sa pýtá svojého osemročňího synka:
,,Co bys sceu k narodzeňinám?“
,,Menštruačné tampóny.“
,,Víš ty vúbec, co to je?“
,,Nevím, ale v telce sem čuu, že sa z tým dá dobre hrát tenis, plávat, jezdzit na kole aj skákat padákem!“

Opitý Fera  sa opýrá o bránku pri domje. Ide okouo Jaňíček a pýtá sa:
,,Strýčku, stracili ste klúček?“
,,Né, chuapče, né, odvahu!“

Dcérenka sa pýtá mamičky:
,,Maminko, aj ty sis príua princa na koňi?
Maminka odpovidá:
,,Právdaže, cérko, právdaže, ale bohužel došeu enem ten kúň!“

,,Tu čítám, že alkoholizmus je choroba,“ ríká Janek kamarádom.
,,Hm“, ozve sa Štela.  ,,Je teda prímo trestuhodné, jak ňekeré baby zachádzajú z nemocnýma!“

„ Mariško, konečne sa ťi splňí ten tvúj sen – budeme býva v drahem byce!“
„ Ó, Fero, cos snad vyhrau v lotérii?“
„Né, zdvihli nám nájem…“

Stretnú sa Rus, Američan a Záhorák. Rus ríká:
,,Stavme sa o ťisíc eur, do z nás vydrží duhší pod vodú.“
Prvňí ide Rus a vdrží tam pjet hodzin.
Druhý ide Američan a vydrží tam 8 hodzin.
Trecí ide Záhorák a vydrží tam 12 hodzin.
Ked vyleze, Američan a Rus sa ho pýtajú, jak to dokázau. Záhorák ríká:
,,Dau sem si winterfresh a volňe sem dýchau!“

Dvá z Braťislavy dojdú do dzedinky, o kerej čuli, že v ňej ňekto dokáže cetovat v čase. Dojdú teda do najblišího šenku a pýtajú sa, či ho tu poznajú a de ten čovjek bývá.
,,Právdaže, je to Štela, bývá tot nedaleko!“
Bez námahy Štelu najdú. Vysvjetlá, že by to cestováňí v čase rádzi vidzeli na vlastňí oči.
,,Dobre, muádenci, dobre, doneste mi teda flašku borovičky. Ked ju Štela vypije, pošle ich pro druhú. Poradzí si aj z tú a potom zahuásí:
,,Tak a sem tam, de sem byu fčéra!“

V letadle sedzí ustráchaný pasažír a naríká: ,,Já sa bojím, já budem mjet určiťe smou, ňeco sa stane, uvidzíte.“
Ceuí čas tým otravuje súseda až sa ten ozve:
,,Čovječe, prestaňte už z tým, co by sa mohuo stat?! Počasí máme pjekné, žádné turbulencie, tak co furt máte?“, okríkne ho.
V tem dobjehne letuška a oznamuje:
,,Vážení cestujúcí, s polutováňím vám mosím oznámit, že jeden z motorú zlyháva. A kedže právje lecíme nad morem, letaduo sa asi zrúcí do vody. Ale nemjejte obavy, každý z vás dostane píšťalku.“
,,Nač píšťalku?“ pýtajú sa cestujúcí.
,,Protože v mori sú žraloci a tú píšťalkú ich budete odháňat.“
Ustráchaný pasažír sa nakloňí k súsedovi a ríká:
,,No, nepovidau sem vám? Já mám smou, buď dostanem pokazenú píšťalku, alebo natrefím na huchého žraloka!!!“

,,Ó, slečno, jaký je ten váš psíček enem rozkošný!“
,,To neňi múj pes!“
,,Ideš do čerta, ty potvoro chupatá, neplet sa mi medzi nohy!“

> ,,Kedy otevre muž žeňe dvera na auce?“
> ,,No preca ked má nové auto, alebo novú ženu!“
>
>


Búračka


Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obě jejich auta jsou úplně na maděru, ale ani jednomu z nich se nic nestalo…
Když se vysoukali z aut, povídá žena muži: “Tak vy jste muž, to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše auta!
 Nic z nich nezbylo, ale my jsme zraněni nebyli. To musí být znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do smrti.”
Muž přitakal: “To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!”
Žena pokračovala: A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto je totálně na mraky, ale láhev vína je naprosto v pořádku. Bůh si určitě přeje, abychom toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí.”
Potom podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl,
 otevřel láhev a polovinu vypil.

Pak ji podal zpět ženě. Ta vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do rukou. 

Ten se jí zeptal: “Vy nebudete?”
Načež mu odpověděla: “Ne. Já počkám na policii….”


Manželstvo


Novinár sa spýtal staršieho manželského páru: “Ste spolu už 65 rokov. Aké je tajomstvo vášho vzťahu?”

Stará žena odpovedala: “To je jednoduché. Obaja sme sa narodili v dobe, kedy bolo zvykom všetko pokazené opraviť. Nie vyhodiť!”


Jazykové okienko pre Východňarov :-)


Dvojo renomovane vedatori z vichodneho slovenska v relativne kratkym čaše zrobeľi viskum a zisciľi, že najneščastľivejše mena su MIRO a MARTA!

Vyšvetlene teho šokujuceho zisceňa spočiva v tym, že kym v pisanym texce su medzi slovami fugi, v hutorenej reči še tote fugi dajak traca. No ale teraz čom su najneščasnejše:

Ked napišece Marta u Mira ta šicko v poradku. Ale čitace to už jak Marta umira…co neje bars dobre.
Ešči horši je to naopak – Miro u Marty čitame jak Miro umarty, co je už načisto plano.

Pre tych co bars po vychodňarsky nečitaju ani nehutora prikladam preklad najpodstatnejšich slof: umira – zomiera, umarty – zomretý.


…ale jem sja nasmijav… :-)


Borovička na rusnackych poľovačkach zachranyla vecej žviriny, jak cilyj Greenpeace dovjedna 🙂

Ujko Vasyľ: Chočeš telefonuvaty vecej a platyty menše? Telefonuj z roboty…

Dvaja Východniari sa stretli po Vianociach v práci: – Ta co ci prinešol Ježiško, jaki podarunek? – Budzeš kukac! Hibaj ku oblačku. Vidziš to nove be-em-ve? – Hej, bars šumne… – Tak takej farbi ceplaki!

Janku, tu maš tri palačinky, zjič kiľko chočeš, dvi nechaj ňankovi!!! 🙂

Šedzi kuň v kine a pred nim šedzi žirafa. Naklaňa sebe doľava i doprava ale nevidzi nič. Ta poklepe po ramene totu žirafu a hutori jej:
– Prosim Vas, mohli bi sce še uhnuc ?
Žirafa še otoči a hutori:
-Me trafi. Kuň v kine !!! 🙂

Ďidko Osif sja zviduje svojoj ženy: Sluchaj Maň, jak tak rozdumuju, ty taka skupa, lem se ťi hroš žaľ, jak ja hmru, jak ty ňa pochovaš?
– Joj mužičku, ta ty lem pro toto kľidňi hmeraj, vystroju ťi pohrib jak i druhy ľude, oblečenyj budeš jak dajakyj milijonar´, oblek ťi obidnam, pip bude tri dňi kolo ťa služyl…
I zdumal suj Osif, že Maňu vyprobuje a za tyždeň sja zrobil že hmer.
Maňa mu obleče vyťahane tričko, teplaky, truna pozbivana z dočok, dast ho vynesti na temeťiv a nad trunov plače:
– Oj mužičku mij, ta čom´s ňa zochabil, ta de ty sja vybral?
A Osif z truny: – Ta jak vidžu podľa lach ta na fodbal!

Neuverice co še mi stalo. Včera rano o druhej, rano o druhej!!! u mňe zvonil sušid. Rano o druhej ci pana… Normalne došol a zvonil…
Tak som še ľeknul že mi priklepova vrtačka vipadla z ruki!

Pride spoluobčanka na Policiu a hvarit: – Zabila jem patkaňa. Policajt na to: – Dobri, nič sa nestalo, spišeme zapisnicu. Jak sa volate? – Patkaňova… 🙂

Učiteľ sa v školi zvidat Vasyľka: – Vasyľku, máš domácu úlohu? – Ta ne! – Odpovedaj, prosím ťa, celou vetou! – Ta nemam.

Jeden školský:
– Máš domácu????
– Hej
– Ta naľij…..:-)

Rusnak v Bratislavy pride do Orange a skušat prosity po sloveňsky:
– Prosim si sedem kartu.
– Prosim?
– Sedem kartu
– Vy asi myslite sim kartu.
– Hej hej, sim kartu. Ja neznal že vy naša

Pri pulti na diskoteky stojať dvi krasavici a ku pultu prijde fešak.
On: “Divky, što pjete?” Ona: “Ja Fernet, a ona Hrušku!” On: “No ta sobi objednajte a iďte het, bo zavadžate!

Babička sebe idze dobic čipovku na MHD-éčko :
– Cetka v stanku: ” Na mešac ? ”
– Babička : “Ta co ci hrabe? Tuuu ľen po Košicoch”… 🙂

Rižuť dvome lisny robitnyci staryj hrubyj strom i doraz sja jeden ozve “ufff..jooooj to i tobi tak ťažko ide??? fuuu, hmmmm , neznam ja kurju 🙂

Niekde v kultúrnom dome na východe pri barovom pulte:
ON: Čuj tu, nejdzeš sebe zatancovac?
ONA: Oh, veľmi rada….
ON: Ta ic, bo sebe nemam dze šednuc….:-)

Pryjde blond.žena do basy i hvaryť bacharovi:
– Nemohli by ste mojomu mužovi daty dajaku lehšu robotu?
– Dumate sobi, že nalepovaňa znamok ťažka robota?
– Nalepovaňa? Šak mi hvaryv, že kope tunel či šo. 🙂

Nemci pošlú troch rusnákov do plynovej komory. Po chvíľke vyjde jeden z nich von a vraví: “Chlopi, nechcu byťi mudryj ale deskaj vam tu uňikat plyn.” Nemci mávnu rukou a pošlú ho naspäť. Po pol hodine sa vrátia a vidia, že rusnáci hrajú karty. Jeden z nich sa ozve: “Chlopi nebyjte ša nič, šitko je opravene.”

Ležyť mucha na stoľi a treple nožkamy. Kolo ňoj letyť druha i prosyť sja:
-Aerobik, aerobik?
-Biolit, biolit!


Východňarske vtipy :-)


Dvojo chlopi v karčme:
A ty čul, že zdražela voda?
Na, tam maš, došlo i na abstinentoch !

“Pricestuje Bratislavčan na prešovskú stanicu, zastaví prvého domorodca apýta sa: “Prósim vás, áko sa íde do céntra mésta?”-načo mu miestny odvetí: “Kamarat muj, ta s takym glupim prizvukom še ty živy do centra
nikdaj nedostaneš !…”

POLICAJT : Pane prosím môžete vystúpiť z vozidla?
VODIČ : Ja som pijany jak ceľe, poc ty dnuka…

Štreťňu še dvojo kamaraci :
– Nazdar , ty skadzi idzeš taky vyobľikany ???
– Nooo , zo Silvestra.
– Zo Silvestra ???! … teraz začatkom apriľa ???
– No vidziš … a ešte i ty me strimuj !

Na autobusovej zastavke šedzi babka a okoloiduci še jej pýta :
– Babka, na co čekace ???
– Ta , na autobus.
– Ci pana , babko, tot chodzi ľem cez šviatky .
– Ta to v poriadku — ja mam dňeška narodzeniny.

Feri hutori kamaratovi :
– Znaš co, … som dal dneška svojmu šefovi ultimatum.
Povedzel som … buď mi zvyšice plat abo dam vypoveď.
– Vážne ?? … no, a jak to dopadlo ?
– Ta, našli sme ,,kompromis,, … on mi nezvyši plat a ja nedam vypoveď. 🙂

Anglicko – šarišský slovník:
1. DO YOU SPEAK ENGLISH? – Znaš hutoric jak toten Bľer?
2. WHERE DO YOU LIVE? – A ty skadzi?
3. COME ON! – Ta idzeme na to, ne?
4. TOUCH ME… – Ulap me!
5. WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? – Co dristaš?
6.  I LIKE POTATOES – Mam rad bandurky.
9. BE COOL! – Netreba še šarpac!
11. YOU ARE CRAZY! – Ta co ci rajbe už načisto?
13. I LOST MY MIND – Šalena ja bula.
14. WHAT A HOT WEATHER! – Horuco až psy jazyky vyvaľuju!
15. WHERE WERE YOU? – Ta dze ši ty bul!
16. FINALLY, IT STOPS RAINING. – Už naverno prestalo peršec.
17. A PAIR OF SOCKS, OR STOCKINGS? – Zokňe, abo štrimfľe?
19. FATHER, YOU ARE HERE?- Tato,ta to ty to tu?
20. SOMEWHERE HERE – Dzeškaj tutaj.
21.  I WAS MAD THAT I LOVE YOU- Šaľena ja bula, že ja ce ľubila..
23. POUR ME- Ta uľej, ňe?!


Kde je moje auto?


Takto nejako vyzeral náš detský snežný sen… 😀


Východniarsky vtip


Serus Feri, neidzeme na colu?
Šani, ta ti ši perši co v slove pivo zrobil štiri chibi !
🙂


Treba nám armádu ?


Ak sa zruší armáda, prídu nás ochrániť:

Taliani – lebo tu majú elektrárne,
Holanďana a Dáni -lebo tu majú pôdu,
Francúzi, Nemci a Kórejci – lebo tu majú automobilky,
Američania – lebo tu majú oceliarne,
Rakúšania – lebo tu majú smetisko,
Maďari – lebo tu majú občanov a
Číňania –  lebo tu majú najlepších zákazníkov.

No povedzte – dovolí niekto, aby stratil takú dobrú kolóniu?
Alebo, kto iný by už nás chcel napadnúť!


Rozhovor slovenského a gréckeho dôchodcu


Slovenský dôchodca:
Dobrý deň….mohli by ste ma s manželkou odviezť do…..
Grécky taxikár / dôchodca /:
…..nemohol, nevidíte, že štrajkujeme ?
Slovenský dôchodca:
…..a proti čomu ?
Grécky taxikár/ dôchodca /:
…..proti znižovaniu dôchodkov. A odkiaľ to vlastne ste ?
Slovenský dôchodca:
Zo Slovenska … a to ich máte také nízke ?
Grécky taxikár/ dôchodca/:
…..no jasné, len niečo vyše tisíc eurá. Vy sa máte, keď si môžete dovoliť ísť na dovolenku k nám do Grécka. Ja som napríklad na Slovensku nikdy nebol.
Slovenský dôchodca:
Ale ja som na to, aby som k vám s manželkou mohol prísť, celý rok šetril…..a dôchodok mám okolo štyristo eurá.
Grécky taxikár/ dôchodca /:
a čo je to….. šetril ?
Slovenský dôchodca:
To je to, keď si odkladáte peniaze na horšie časy…..
Grécky taxikár/ dôchodca/:
Aháááá……. rozumiem, to akože, keď nám máte napríklad požičať peniaze, aby sme my nemuseli šetriť.
Slovenský dôchodca:
No…..asi zhruba tak……
Nemecký turista / počúvajúci celý rozhovor /:
Vy ste zo Slovenska ? Odkážte tam u vás doma, aby to nekomplikovali a podporili ten euroval….aj vy predsa potrebujete, aby naše banky fungovali….a požičiavali vám peniaze.
Slovenský dôchodca:
….ale mne aj tak nechcú nič požičať.
Nemecký turista:
….a čudujete sa ? Keď máte taký nízky dôchodok ?