3. Serafíni

Zdá sa, že Biblia učí, že nebeské a mimozemské bytosti sa rozlišujú v postavení a moci. Zdá sa, že serafíni a cherubíni nasledujú v hierarchickom poradí po archanjelovi a anjeloch. Tieto dve skupiny sú azda anjelské moci, o ktorých sa zmieňuje apoštol Peter, ked’ hovorí o Ježišovi: “ktorý odišiel do neba…ked’ mu boli podriadení anjeli, vrchnosti a moci” (lPt 3,22).

Slovo “serafín” znamená pravdepodobne “žiariaci”, “horiaci”. Serafínov spomína len prorok Izaiáš:

“Videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietal..” (Iz 6,1-2)

V desivom videní pri bohoslužbe prorok pozoruje nad trónom Pánovým serafínov so šiestimi krídlami (z toho môžeme vyvodzovat’, že určité anjelské bytosti lietajú). Text naznačuje viacerých serafínov, pretože upresňuje, že “hovoria jeden k druhému” a že “každý” má šest’ krídel. Poslanie serafínov spočíva v oslave mena a hodnôt Boha v nebesiach. Ich poslanie je v priamom vzt’ahu s Bohom a Jeho trónom. Sú umiestení nad trónom a nie vedl’a neho ako cherubíni. Nie všetci vykladači sú jednotní v otázke funkcií serafínov, ale jedno je isté: serafíni neprestajne oslavujú Boha. Boh ich používa aj na očist’ovanie svojich služobníkov:  I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, 7 dotkol sa mi úst a povedal: “Hľa, toto sa dotklo tvojich perí,
zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!” (Iz 6,6-7)

Písmo nepotvrdzuje bežnú predstavu, že všetci anjeli majú krídla. Táto tradičná viera vychádza z faktu, že anjeli sa premiestňujú v okamihu a neobmedzenou rýchlost’ou. Myslelo sa, že na to, aby sa umožnilo takéto premiestňovanie, potrebujú krídla. V tejto kapitole Izaiáša len jeden jediný pár krídel slúžil na lietanie.

Slava serafinov nám pripomína štyri “živé bytosti” pozorované prorokom Ezechielom. On ich nenazýva serafínmi, ale ony plnia podobnú funkciu pri Bohu. Tak ako serafíni aj ony pôsobia ako Boží zástupcovia a hovorcovia, ale iba serafíni nad Božím trónom sú služobníci, ktorých hlavnou úlohou je oslavovat’ Boha.


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: