Záhoracké vtipy


,,Miláčku, možem ít na ryby?“
,,No ňigdo ťa tu za parohy nedrží!“

Tetka Aneša ríkajú strýcovi Janovi:
,,Ó, Jane, pocichy sem si prdua, co mám robit?“
,,Vymeňit baterky na svojem načúvacím prístroji!“

Kartárka vješčí Štelovi budúcnost:
,,Vidzím krásnú vilu, bazén, luxusňí auto, krásnú muadú ženu… a fčil vidzím aj vás!“
,,Ano? A co robím?“
,,Kukáte na to šecko dzírú v puoce.“

Deža dojde k dochtorovi:
,,Pane dochtor, tmavnú mi nohy!“
,,A umývate si ich?“
,,A to pomáhá?“

,,Víš jaký je rozdzíl medzi inteligentňím a sprostým mužem?“
,,No, povjedz.“
,,Žádný, obá dvá si myslá, že vjedzá šecko.“

,,Nemám ňic proci temu, abys išeu na pivo, ale o osmi budz doma!“
,,Tak dobre, do osmi budem doma a potom pujdem.“

,,Proč muži v manželstvje umírajú skúr jak ženy?“
,,Proto, že scú!“

Mara sa pýtá svojého Jana:
,,Jane, keby sem spadua do Dunaja, skočiu bys pro mja?“
,,A ked povím ano, spadneš?“

,,Víš, jaký je rozdzíl medzi ženú a teroristem?“
,,No…“
,,Z teroristem sa dá vyjednávat.“

Stretnú sa dvje klebetňice:
,,Co máš nového?“
,,Já ňic. A co máš nové ty?“
,,Aňi já ňic! Pane bože co fčil budeme robit?“

,,Strýcu Jane, mjeli by ste prestat pit!“
,,Ked já sem už starý!“
,,Prestat pit neňi ňikedy neskoro.“
,,Tak potom to mám ešče čas!“

Emila sa spovidá ze svojich hríchú:
,,Mývám hríšné myšlenky. Myslím si, že sem krásná, zvodná.“
,,Tak to neňi hrích, to je omyl!“ opraví ju farár .

,,Tak co, jak sas mjeua na tej dovolence?“, pýtá sa kamarádka Elenky.
,,Ale, aňi sa  nepýtaj!“
,,Co?“
,,Ale, pribaliua sem si úplňe zbytečné vjeci – starého a dzeci!“

Fera ríká dcéry:
,,Aňičko, nevydávaj sa za teho Jožku! Je to sirota, neprekypuje múdroscú a ešče je aj krivý!“
,,Ach, šak já nepotrebujem Delona.“
,,No, tuším si nerozumíme. Já scem, aby sas nad ňím zlutovaua! Osud ho už aj tak dost potrestau, chuďáka!“

,,To je otrasné! Najvječí idioci majú najpjekňejší ženy!“, ríká Fera svoj žeňe na tanečňí zábavje.
,,Ó to sa mi sceš zašmajchlovat?“, skočí mu okouo kruku jeho Rúženka.

Letaduo je ťesňe pred pádem. Motore nefungujú. Neščascí je neodvratné. Marka v panice vyskočí ze sedadua a zakričí: ,,Ked mám umrít, tak sa scem pri tem cíťit jak skutečná žena!“ Strháva ze sebja šaty a pokračuje: ,,Je tu ňejaký muž, kerý mi to dá pocíťit?“
Muž v radze pred ňú ze sebja strhne košelu a zakričí: ,,Vyžehlite mi ju!“

,,Anko, možem sa dzívat na televízor?“
,,Možeš, Jane, ale nezapínaj ho!“

Jan si zavzdychá:
,,Nemjeu sem ščascá aňi z jednú z mojich žen: prvňí ma opusciua a druhá né…“

Ríká Štela kamarádovi:
,,Tot minule idem ze šenku a jeden ožraua mi stúpeu na ruku!“

Pred porodňicú zahvízdajú brzdy. Z auta vybjehne k zadným dverám udychčaný muž, otevre ich, zhrozený kukne doňútra a zúfauo vykríkne:
,,Proboha! A Marku sem zapomjeu doma!“

,,Drahý, proč sa mja už jak kedysik nepýtáš, jak sa mám?“
,,Drahá, jak sa máš?“
,,Ach, aňi sa nepýtaj!“

Žena má v hádce dycky posledňí suovo. Každé další suovo muža je začátkem novej hádky.  Ale existuje výňimka – ked muž poví: ,,Kup si to.“

Imra leží na  smrtelnej posteli, zrázu zacící z kuchyňe vúňu čerstvých pagáčku. Z posledňích siu sa dopuazí do kuchyňe. Jak sa tak načahuje po pagáčku na peci, zbadá to jeho Irenka,, friško priskočí a z krikem ho buchne po ruce:
,,Necháš to, to je na kar!“

Muž leží ma smrtelnej posteli. Žena vejde do izby a po chvíli mu začne vyčítat:
,,Jožo, to si ceuí ty! Enem si tu tak ležíš, kukáš na mja, možná naposledy a aňi ťa nenapadne mja pochválit, že mám nový širák!“

,,Súsede, co bys kúpiu, keby ste vyhráli milión?“
,,Já aňi nevím, mja žena na nákupy posíuá dycky s papírkem.“

Rozdzíl medzi mužským a ženským kamarádstvem
Ked dojde žena nad ránem dom a poví mužovi, že byua u kamarádky, muž obvouá deset jejich najlepších kamarádek a ziscí,  že žádná o tem ňic neví.
Ked sa to isté stane jejímu mužovi, jeho žena obvouá deset najepších kamarádú a ziscí,  že u osmich prespau a dvá í odprisahajú, že u ňich ešče furt je.

Pomoc pri vysávaňí:
,,Fero, možeš zdvihnút ty nohy!“
,,Ešče aj pri vysávaňí ťi mosím pomáhat!“

Čau, Fero. Kam ideš?
– Do šenku.
– Ej, ty ale víš čovjeka premúvit!

Colňík sa pýta turistu:
,,Ňejaké cigaretle, alkohol, drogy?“
,,Né, dzekujem, mám svoje.“

Dvá opilci stojá na ulici, kukajú na oblohu a hádajú sa, kolko tam je mjesícú. Jeden ríká, že dva, druhý, že tri. Ide okouo trecí a oňi sa ho pýtajú, co si o tem myslí on. On sa zadzívá a po chvílce sa opýtá:
,,A v kerem radze?“

Vyprávjajú sa Štefka z Markú:
,,Múj starý furt pije a já už nevím, jak ho to odnaučiť.“
,,Sprav to jak já. Nalej do vany vína, hodz tam zkapaného kocúra a ked sa vrácí dom, tak ho pošli okúpat sa.“
Štefka daua na radu svojej kamarádky. Ked sa její Imra vráciu z roboty, posuaua ho okúpat sa. Čeká 10 minut, pú hodziny, hodzinu, dvje.  Už to nevydrží, vlecí do kúpelky a vidzí Imru vyvaleného v prázdnej vaňi jak  žmýka kocúra a mrmle si:
– Hik, kocúrku ešče kvapečku!

Súdzá dvoch zloďejú, co vykradli obchod z líhovinama.
,,Co ste spravili z takým množstvem alkoholu?“  pýta sa sudca jedného.
,,Prodali sme ho.“
,,A co ste spravili z peňezama?“
,, Propili sme ich.“

,,Odkedy sem sa vydaua, Joža mja zanedbáva…“
,,Tak sa s ňím rozved!“
,,Co ťi šibe, šak sem vydatá za Feru!“

Ferovi pri dverách zazvoňí súsed:
,,Je u tebja moja žena?“
,, Aaa, ano ,“ on bojazlivo.
,,Uf! To sem rád! Už sem si mysleu, že zas míňa peniaze po obchodoch!

Ona: ,,Ahoj.“
On: ,,Konečňe. Už sem sa nemoheu dočkat.“
Ona: ,,Já odchádzam.“
On: ,,To snad né!?“
Ona: ,,Mysleus na mja?“
On: ,,Ano, každú chvílku.“
Ona: ,,Byus mi nevjerný?“
On: ,,Buázňíš?“
Ona: ,,Tak u tebja ostávam…“

Otec sa pýtá svojého osemročňího synka:
,,Co bys sceu k narodzeňinám?“
,,Menštruačné tampóny.“
,,Víš ty vúbec, co to je?“
,,Nevím, ale v telce sem čuu, že sa z tým dá dobre hrát tenis, plávat, jezdzit na kole aj skákat padákem!“

Opitý Fera  sa opýrá o bránku pri domje. Ide okouo Jaňíček a pýtá sa:
,,Strýčku, stracili ste klúček?“
,,Né, chuapče, né, odvahu!“

Dcérenka sa pýtá mamičky:
,,Maminko, aj ty sis príua princa na koňi?
Maminka odpovidá:
,,Právdaže, cérko, právdaže, ale bohužel došeu enem ten kúň!“

,,Tu čítám, že alkoholizmus je choroba,“ ríká Janek kamarádom.
,,Hm“, ozve sa Štela.  ,,Je teda prímo trestuhodné, jak ňekeré baby zachádzajú z nemocnýma!“

„ Mariško, konečne sa ťi splňí ten tvúj sen – budeme býva v drahem byce!“
„ Ó, Fero, cos snad vyhrau v lotérii?“
„Né, zdvihli nám nájem…“

Stretnú sa Rus, Američan a Záhorák. Rus ríká:
,,Stavme sa o ťisíc eur, do z nás vydrží duhší pod vodú.“
Prvňí ide Rus a vdrží tam pjet hodzin.
Druhý ide Američan a vydrží tam 8 hodzin.
Trecí ide Záhorák a vydrží tam 12 hodzin.
Ked vyleze, Američan a Rus sa ho pýtajú, jak to dokázau. Záhorák ríká:
,,Dau sem si winterfresh a volňe sem dýchau!“

Dvá z Braťislavy dojdú do dzedinky, o kerej čuli, že v ňej ňekto dokáže cetovat v čase. Dojdú teda do najblišího šenku a pýtajú sa, či ho tu poznajú a de ten čovjek bývá.
,,Právdaže, je to Štela, bývá tot nedaleko!“
Bez námahy Štelu najdú. Vysvjetlá, že by to cestováňí v čase rádzi vidzeli na vlastňí oči.
,,Dobre, muádenci, dobre, doneste mi teda flašku borovičky. Ked ju Štela vypije, pošle ich pro druhú. Poradzí si aj z tú a potom zahuásí:
,,Tak a sem tam, de sem byu fčéra!“

V letadle sedzí ustráchaný pasažír a naríká: ,,Já sa bojím, já budem mjet určiťe smou, ňeco sa stane, uvidzíte.“
Ceuí čas tým otravuje súseda až sa ten ozve:
,,Čovječe, prestaňte už z tým, co by sa mohuo stat?! Počasí máme pjekné, žádné turbulencie, tak co furt máte?“, okríkne ho.
V tem dobjehne letuška a oznamuje:
,,Vážení cestujúcí, s polutováňím vám mosím oznámit, že jeden z motorú zlyháva. A kedže právje lecíme nad morem, letaduo sa asi zrúcí do vody. Ale nemjejte obavy, každý z vás dostane píšťalku.“
,,Nač píšťalku?“ pýtajú sa cestujúcí.
,,Protože v mori sú žraloci a tú píšťalkú ich budete odháňat.“
Ustráchaný pasažír sa nakloňí k súsedovi a ríká:
,,No, nepovidau sem vám? Já mám smou, buď dostanem pokazenú píšťalku, alebo natrefím na huchého žraloka!!!“

,,Ó, slečno, jaký je ten váš psíček enem rozkošný!“
,,To neňi múj pes!“
,,Ideš do čerta, ty potvoro chupatá, neplet sa mi medzi nohy!“

> ,,Kedy otevre muž žeňe dvera na auce?“
> ,,No preca ked má nové auto, alebo novú ženu!“
>
>

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: