Advent


Advent (z lat. „adventus“ = príchod)

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Ale o aký príchod ide, keď Ježiš už raz prišiel na túto Zem?

To, že Ježiš už na tejto Zemi bol, že ho ľudstvo túžobne očakávalo, nám pripomína prvá úroveň adventu Historický advent. Pripomína nám čakanie na Ježišovo narodenie, na príchod Mesiáša v Starom zákone. Po páde prvých rodičov Boh prisľúbil Záchrancu – Vykupiteľa. Tento prísľub vo vyvolenom národe neustále oživovali proroci. Ľud očakával Mesiáša, ktorý ich oslobodí z rímskeho otroctva, odstráni  sociálnu nespravodlivosť, ujme sa biednych a nešťastných, privedie národ k Bohu. Boh tento prísľub vyplnil vo svojom Synovi pred 2 000 rokmi.

Druhá úroveň adventu,  Liturgický advent, nám pripomína, že to, čo Boh prisľúbil a vo svojom Synovi vyplnil, si každoročne pripomíname v liturgickom slávení pred Vianocami. Zároveň sa však pripravujeme na príchod Ježiša Krista, ktorý príde znova na túto zem ako Kráľ neba i zeme. Vnímame takto nielen historickú, ale aj eschatologickú úroveň adventu.

Eschatologický advent vychádza z eschatológie, náuky o dokonaní dejín ľudstva a celého sveta a Kristovom príchode na konci sveta. Tento príchod na konci časov majú sprevádzať rozličné znamenia („slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú…“ Mt 24,29). My máme dôverovať Bohu, lebo má vo svojich rukách osud každého z nás i celého sveta. On je naša záchrana.

A je tu ešte jedna úroveň adventu, osobná. Osobný advent je stretnutie každého jedného z nás s Kristom na konci nášho života. Spočíva v tom, že každý z nás sa s ním stretne z tváre do tváre… Preto máme byť vždy pripravení na možný príchod Ježiša Krista nielen na konci sveta, ale predovšetkým v hodine našej smrti, keď sa bude rozhodovať o našej večnosti.

Advent tvoria štyri nedele, tak ako to ustanovil pápež Gregor I. Veľký (590-604). Tieto nedele symbolizujú  čas od biblického stvorenia sveta do narodenia Krista, čo bolo, podľa mýtu, 4000 rokov (teda každá nedeľa symbolizuje jedno tisícročie). Advent sa začína 1.adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí sa po západe slnka na Štedrý večer (vigília Sviatku Narodenia Pána). 3.adventná nedeľa sa nazýva Gaudete (z lat.„radovať sa“) a oproti ostatným adventným dňom, kedy je liturgickou farbou fialová, môže sa v liturgii používať farba ružová.

Adventom začína aj nový cirkevný rok, v ktorom Cirkev znova prechádza tajomstvami Pána a prežíva celý jeho život. Čítania evanjelií počas adventu sa vzťahujú na Ježišov príchod (prvá nedeľa), na Jána Krstiteľa (druhá a tretia) a na udalosti bezprostrednej prípravy (štvrtá nedeľa). Čítania zo Starého Zákona tvoria proroctvá (túžba po očakávaní) o Mesiášovi od proroka Izaiáša.

Adventné obdobie má kajúci charakter, ale nikdy sa toto obdobie nechápe ako čas pokánia v tom zmysle ako je to v pôste (napr. stále sa počas omše spieva Aleluja). Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super …“ („Rosu dajte nebesia zhora …“).

HISTÓRIA ADVENTNÉHO VENCA
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Autorom adventného venca je evanjelický pastor Johann H. Wichern, ktorý pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. Na základe neustálych otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 20 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. Dnes sa už na adventných vencoch používajú len 4 sviečky, ktoré symbolizujú práve štyri adventné nedele.

Reklamy

One response to “Advent

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: