Ježiš a pravda o ňom


Práca s knihou Ježiš – encyklopédia pre 9.ročník

 1. Čo znamená pomenovanie “KRISTUS”? (s.6)
 2. Odkiaľ vieme o Ježišovi? (s.8)
 3. V ktorom meste vyrastal Ježiš? (s.16)
 4. Podľa čoho sa svet dozvedel o čase Ježišovho narodenia? (s.22)
 5. Čo rozumieme pod udalosťou nazvanou ZVESTOVANIE? (s.24)
 6. V ktorom meste sa Ježiš narodil? (s.26)
 7. V ktorý deň v roku slávime Ježišove narodeniny? (s.27)
 8. Aká udalosť z Ježišovho detstva sa nám uchovala v Biblii (Ježiš mal 12 rokov? (s.28)
 9. Ako dopadlo Ježišovo prvé vystúpenie v  meste, podľa ktorého má aj priezvisko – Nazaretský? (s.32)
 10. Ježiš si vybral spolupracovníkov. Koľko  ich bolo a ako sa volali (jedným slovom)? (s.37)
 11. Ježiš svoje učenie potvrdzoval znameniami, ktoré ľudia považovali za zázraky. Vypíš aspoň 3 z nich. (s.38 – 51)
 12. O príchode čoho hovoril Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania? (s.52)
 13. Ježiš vysvetľoval tajomstvá Božieho kráľovstva pomocou príbehov zo života, ktoré voláme podobenstvá. Vypíš aspoň 3 z nich. (s.53 – 59)
 14. Ježiš naučil svojich učeníkov modlitbu. Akú? (s.60)
 15. V Biblii sa zvlášť opisujú stretnutia s niekoľkými ľuďmi. Ktorí ľudia to boli? (s.68 – 71)
 16. Aké prívlastky hovorí o sebe sám Ježiš? Ja som… (doplň aspoň 2  z nich). (s.76 – 77)
 17. Pri akej príležitosti ľudia kričali Ježišovi: “Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!” (s.78 – 79)
 18. Zachovala sa nám jedna udalosť, pri ktorej sa Ježiš poriadne nahneval. Kde to bolo a prečo? (s.80)
 19. Aký sviatok Ježiš slávil so svojimi učeníkmi deň pred svojou smrťou? (s.86)
 20. Podľa čoho ľudia spoznajú, že sme jeho učeníkmi? (s.89)
 21. V ktorom meste Ježiš zomrel? (s.97)
 22. Čo bolo napísané na Ježišovom kríži ako dôvod jeho smrti? (s.98)
 23. Čo označuje slovo “PIETA”? (s.100)
 24. Komu sa Ježiš zjavil ako prvému po svojom zmŕtvychvstaní podľa Jánovho evanjelia? (s.103)
 25. Ako sa skončil Ježišov pobyt na tejto Zemi? (s.107)
 26. Ako sa volá sviatok, kedy si pripomíname zoslanie Ducha Svätého? (s.109)
 27. Kto bol prvým kresťanským mučeníkom? (s.111)
 28. Cisár Nero dal ukrižovať sv.Petra. O čo ho Peter predtým požiadal? (s.113)
 29. Šavlovi, ktorý išiel prenasledovať kresťanov sa zjavil Ježiš. Na ceste do akého mesta to bolo? (s.114)
 30. Prečo kresťania od najstarších čias až podnes používajú symbol RYBKY? (s.118)
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: